Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 332.     Från sida 332 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Petrus förkunnade Jesus för sin uppmärksamma grupp med åhörare; Hans liv, Hans tjänst, mirakel, förrådelse, korsfästelse, återuppståndelse och himmelsfärd, samt Hans arbete i himmelen som människans Företrädare och (332) Försvarare, som ber på grund av syndarens skuld. Medan aposteln talade, glödde hans hjärta med Anden i Guds sanning, som han bringade folket. Hans åhörare betogs av den lära de hörde, ty deras hjärtan hade förberetts till, att ta emot sanningen. Aposteln blev avbruten av den Helige Andes utgjutelse, liksom på Pingstdagen. "Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus: ’Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den helige Ande?’ Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar." Verserna 45-48.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.