Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 332.     Från sida 332 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Den Helige Andes utgjutande över hedningarna hade inte samma värde som dopet. Under alla förhållanden är de nödvändiga stegen omvändelse, tro, syndaånger och dop. Härigenom förenas de sanna kristna i en Herre, en tro, ett dop. Olika temperamentstyper anpassas inbördes genom helgande nådegåvor, och samma utmärkande grundsatser styr allas liv. Petrus besvarade de troende hedningarnas innerliga önskemål, och stannade kvar hos dem under en tid, varvid han förkunnade Jesus för alla hedningar i trakten.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.