Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 332.     Från sida 332 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Då bröderna i Judéen hörde, att Petrus hade förkunnat för hedningarna, och hade träffat dem, samt ätit med dem i deras hem, blev de överraskade och tog avstånd från dessa besynnerliga handlingar från hans sida. De var rädda för, att detta tillvägagångssätt, som var förmätet i deras ögon, skulle strida mot deras egen lära. Så (333) snart som Petrus besökte dem, bemötte de honom med skarp kritik, och sade: "’Du har besökt oomskurna män och ätit tillsammans med dem.’" Kapitel 11:3.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.