Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 333.     Från sida 333 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Han återgav händelserna under detta första möte med hedningarna och sade: "Och när jag började tala, föll den helige Ande på dem, alldeles som på oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt: Johannes döpte med vatten, men ni skall döpas i den helige Ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss, när vi hade kommit till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag, att jag skulle kunna hindra Gud?’"

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.