Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 333.     Från sida 333 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Då lärjungarna hörde denna redogörelse, blev de tysta och överbevisade om, att Petrus’ tillvägagångssätt var en (334) direkt uppfyllelse av Guds plan, och att deras gamla fördomar och tillbakadragenhet skulle utplånas helt av Kristi evangelium. "När de hörde detta, lugnade de sig och prisade Gud och sade: ’Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv.’" Verserna 15-18.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.