Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 324.     Från sida 324 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

"Petrus gick med dem. Och när han kom fram, förde de upp honom till övervåningen, och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade de livklädnader och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem." Petrus skickade ut de gråtande vännerna ur rummet. Så föll han på knä, och bad innerligt till Gud om, att återställa liv och hälsa i Dorkas’ livlösa lekamen. "Sedan vände han sig mot den döda och sade: ’Tabita, stå upp!’ Då öppnade hon ögonen, och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp och kallade därefter till sig de heliga och änkorna, ställde henne där och lät dem se att hon levde." Verserna 39-41. Storverket med, att väcka döda till liv utgjorde ett medel till mångas omvändelse i Joppe till tron på Jesus.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.