Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 325.     Från sida 325 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Medan Kornelius bad, sände Gud en himmelsk budbärare till honom, som tilltalade honom vid namn. Hövitsmannen blev skrämd, men visste (326) att ängeln hade skickats av Gud, för att undervisa honom, och sade: "’Vad är det, herre?’ Ängeln sade: ’Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss man som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. Han skall säga till dig vad du skall göra." Verserna 4-6, Svenska Folk-Bibeln 98 och Reformations-Bibeln.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.