Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 326.     Från sida 326 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Kornelius lydde glatt budskapet, och skickade strax ut budbärare att leta efter Petrus, enligt ängelns anvisningar. De tydliga orden i dessa anvisningar, där också mannens yrke nämns, som Petrus skulle bo hos, vittnar om, att himmelen väl känner till människors historia och sysslor i livets alla skiften. Gud känner till en ödmjuk arbetares dagliga göromål, liksom kungens på rikets tron. Och Han känner till människors habegär, hemskhet, dolda förbrytelser och själviskhet, så väl som deras goda gärningar, välgörenhet, givmildhet och vänlighet. Intet är dolt för Gud.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.