Profetians Ande, band 3 kapitel 26. 343.     Från sida 343 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ befrielse

Dessa personer hade avvisat, att erkänna Kristus, vars grova och ofta dammiga kläder bars ovanpå ett hjärta av gudomlig kärlek, en själ rik på inte utsmyckning, en saktmodig och mild anda. Deras ögon var förblindade av synd, därför vägrade de att se, under det ödmjuka yttre, livets och härlighetens Herre, fastän Hans barmhärtighet och gudomliga kraft uppenbarades för dem i gärningar, som ingen människa kan utföra. Men de var redo, att buga sig och tillbe den högfärdige kungen som en gud, vars praktfulla kläder av silver och guld bars ovanpå ett fördärvat och vidrigt hjärta. De gjorde ingen ansträngning, för att genomskåda hans fåfängliga uppvisning, och läsa hans karaktärs fördärv och svek, samt hans dagliga levernes ondska.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.