Profetians Ande, band 3 kapitel 26. 343.     Från sida 343 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ befrielse

Herodes visste, att han inte gjort sig förtjänt av detta rosande och hyllande; ändå tillrättavisade han inte folket för avguderi, utan godtog denna som något passande. Glöden från en stolt självtillfredsställelse lyste i hans ansikte, då han hörde ropen stiga upp: Det är en guds röst, inte en människas! Samma röster, som nu förhärligade en nedrig syndare, hade några år tidigare upphävt det vanvettiga ropet: Bort med Jesus! Korsfäst Honom, korsfäst Honom! Herodes tog emot smickret och hyllningen med stor förnöjelse, och hans hjärta bultade av triumf; men plötsligt drabbade honom en förfärlig dom. Hans anlete blev blekt som döden, och förvreds av smärta; stora svettdroppar kom ur hans porer. Han stod ett ögonblick som lamslagen av smärta och rädsla, sedan vände han sitt vita och askgråa ansikte mot sina av skräck slagna (344) vänner, varpå han ropade med ihålig och förtvivlad stämma: Han, som Ni har upphöjt till en gud, har slagits av döden!

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.