Profetians Ande, band 3 kapitel 26. 345.     Från sida 345 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ befrielse

Detta tillkännagivande av gudomligt dömande övade ett mäktigt inflytande på folket. Medan Kristi apostel på mirakulöst vis hade befriats från fängelse och död, hade hans förföljare fällts till marken av Guds förbannelse. Nyheterna spreds till alla länder, och bidrog till, att många kom till tro på Kristus.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.