Profetians Ande, band 3 kapitel 26. 337.     Från sida 337 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ befrielse

(337) Under tiden uppsökte tillbedjare från alla folkslag det tempel, som var tillägnat Guds tjänst, och som, utåt sett, var detsamma, som då Guds härlighet ärade det, med undantag för ytterligare utsmyckning. Men Gud var inte längre i det sköna palats, som glittrade av guld och dyrbara ädelstenar, och innebar ett anslående skådespel av skönhet för alla, som såg det.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.