Profetians Ande, band 3 kapitel 26. 337.     Från sida 337 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ befrielse

Till sist blev dagen för Petrus’ avrättning fastställd; men de troendes böner steg stadigt upp till himmelen. Och samtidigt som alla deras krafter och sympati omvandlades i brinnande vädjanden, vakade Guds änglar över den fängslade aposteln. Människans yttersta nödläge är Guds möjlighet. Petrus satt mellan två soldater, och hade länkar kring handlederna. Vardera länken var fästad vid varsin handled på hans väktare. Han kunde därför inte röra sig, utan att de märkte det. Fängelseportarna var nogsamt stängda, och en stor vaktstyrka stod framför dem. Varje möjlighet till befrielse eller flykt, genom mänskliga medel, var därmed avskuren.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.