För att de skall ha liv kapitel 10. 20.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

ETT AVSKILT LIV

"Är dina nöjen sådana att de ger moralisk och andlig kraft...? Många deltar med iver i världsliga, fördärvliga nöjen som Guds Ord förbjuder. På så sätt hugger de av föreningen med Gud och räknas bland nöjesälskarna i världen." ( 5T, s 217-218).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.