Samlevnad kapitel 29. 198.     Från sida 198 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Satans sluga påhitt. [Skrivet till en pastor, som fantiserade om en kvinna, som inte var hans hustru, och som han var känslomässigt fäst vid. Han föreställde sig, att han skulle bo med denna kvinna och få barn med henne i Himmelen.] Jag har mycket att säga till Dig. Det har visats mig, att Du svävar i stor fara. Satan är hack i häl på Dig, och allt emellanåt har han viskat behagliga fabler i Ditt öra, och har visat Dig bedårande bilder på en, som han säger bättre passar Dig, än hustrun från Din ungdom, modern till Dina barn. Satan verkar i smyg, utan att tröttas, för att åstadkomma Ditt (199) fall genom sina skenfagra frestelser. Han är fast besluten, att bli Din instruktör, och därför måste Du försätta Dig i ett läge, där Du finner kraft till, att stå emot honom. Han hoppas på, att leda Dig in i spiritualismens irrgångar. Han hoppas på, att släcka Din kärlek till Din fru, och ge den åt en annan kvinna. Han önskar, att Du skall låta tankarna syssla med den här kvinnan, tills hon, genom ohelgad tillgivenhet, blir Din gud.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.