Samlevnad kapitel 29. 200.     Från sida 200 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Måtte Herren hjälpa Dig, lyder min bön. Nu är det dags, att (201) kämpa trons goda kamp. Nu är det dags, att brottas mot det naturliga hjärtats önskningar och drifter. Nu är det dags för Dig, att se till, att Ditt äktenskapslöfte är starkt som stål, genom att i tanke, ord och gärning vägra, att komma till korta, vad gäller gudsvördnad och lydnad mot Hans bud. Du har pimplat spiritualistiska uppfattningar. Men om Du nu helhjärtat vänder Dig till Gud, kommer vår Herre Jesu Kristi nåd att tilldelas Dig, och då kommer sanningen att triumfera i Ditt liv. - Brev 231, 1903.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.