Samlevnad kapitel 29. 201.     Från sida 201 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Om de bara ville flytta sig ur vägen och agera enligt hjärtats önskemål, utan att hyckla godhet under sitt onda värv, skulle saken gynnas. Han har inte gjort sin bekännelse ännu. Vet inte, om han kommer att göra det heller. Dock strömmade ljus in i mötet, och ungdomarna, som hade följt hans exempel, trädde modigt fram och bekände sin dumhet. När skall Kristi bekännare lära sig? - Brev 53, 1884.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.