Samlevnad kapitel 29. 202.     Från sida 202 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

(202) Inbjudan, att verka i ett annat land. [Ett brev skrivet till en ångerfull förkunnare, som hade överträtt det sjunde budet.] Käre broder V! I förmiddags tog jag emot och läste Ditt brev, och om jag inte svarar genast, är jag rädd för, att jag glömmer bort det....

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.