Samlevnad kapitel 29. 202.     Från sida 202 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Vad gäller en flytt, föreslår jag England. Det är ett stort fält med få arbetare, med gott om arbete att uträtta, där alla kan delta - hela familjen, om de vill överlämna sig till Herren och spela sina roller i Hans sak. Du kommer att finna utrymme för verksamhet, och om Du går åstad, för att arbeta i saktmod och ödmjukhet, varvid Du gör tvärt emot Dina tidigare begångna misstag, kommer Gud att godta Dig. Det behövs arbetare i England, och fördelen med det landet jämfört med andra delar av Europa, är att våra amerikanska bröder inte behöver ledsagas av tolk....

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.