Samlevnad kapitel 29. 202.     Från sida 202 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Skulle Du anlända i England, kommer Du alldeles säkert att hitta tillräcklig sysselsättning, och Gud är nådig; Han beklagar vår svaghet; Han förlåter våra överträdelser; och under förutsättning, att vi lever ödmjukt och i ånger för våra synder, om vi upphör med vår ondska och lär oss, att göra gott, kommer vi att vinna Herrens gillande. Måtte Herren lära Dig och verka för Dig.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.