Samlevnad kapitel 29. 202.     Från sida 202 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Jag önskar, att flera ville överlåta sig som missionärer i England. Det finns bara ett fåtal arbetare i landet. Vi behöver missionärer, som Gud kan verka genom och välsigna. Vi behöver män, som känner bördan för själar, män, som arbetar likt Kristus, ivrigt, osjälviskt, för att frälsa syndare och upplysa dem i mörkret. Jag skriver det här korta brevet till Dig i förmodan, att det räcker lika gott som en längre epistel. Din syster i Kristus. - Brev 41, 1886.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.