Samlevnad kapitel 29. 203.     Från sida 203 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Flugan i spindelnätet. Ditt hittillsvarande liv visades mig: Du har saknat inte kraft till, att stå emot ondskan, om den har ifört sig en tilltalande dräkt. Du har vunnit kvinnors förtroende för Dig som en gudfruktig och rättfärdig man, sedan har Du dragit nytta av detta förtroende, för att ta Dig friheter med dem - Du har kysst dem, och gått så långt med dem i förförande, lustfyllda övningar, som de har tillåtit Dig. Detta har Du gjort både med syster X och andra. Och det smärtar in i ryggmärgen, när jag betänker, att Du har fläckat och lortat ned mer, än en eller två eller tre eller fyra med Din inställsamhet och Ditt svansande samt smekningar, som har förlett själar till utsvävning och last. Och Du skall vara väktare, herde! ...

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.