Samlevnad kapitel 29. 203.     Från sida 203 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Du har fått onda och lustfyllda handlingar att te sig harmlösa, och vissa har förts vilse av sin egen lust och fallit för frestelsen, eftersom de har saknat det moraliska modet till, att åthuta Dig, en pastor, för Dina orättfärdiga göranden. Det har varit åtskilliga, som har offrat samvete, sinnesfrid och Guds gillande, därför att en man, som folket har (204) utsett till väktare på Sions murar, har varit deras frestare - en varg i fårakläder.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.