Samlevnad kapitel 29. 199.     Från sida 199 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Fantasier om familjebildning i Himmelen. Själafienden har vunnit mycket, när han är i stånd till, att leda föreställningsförmågan åt en av Herrens utvalda väktare till, att uppehålla sig vid tanken på äktenskap i den kommande världen med en kvinna han älskar, och att de där skall grunda en familj. Vi behöver inga sådana förtjusande bilder. Alla dylika föreställningar har sitt upphov i frestarens tankevärld.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.