Samlevnad kapitel 29. 204.     Från sida 204 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Och dessa, som tidigare har varit ofördärvade, har fallit i den snara [som] Satan, genom en usel herde, har gillrat för dem under olika förespeglingar och ursäkter. Du har dolt Ditt onda hjärta förgiftat av dödligt motstånd till renhet och helgelse. Flugan lockad in i spindelväven, fisken lurad av betet på kroken, har snärjts och tagits.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.