Samlevnad kapitel 29. 204.     Från sida 204 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Felaktig inställning till äktenskaplig rådgivning. Genom Ditt agerande har Du sänkt heliga angelägenheter till det simplas nivå. Många har undsluppit katastrof tack vare att de, så att säga, har ryckts som en brand ur elden; men Dina bedrifter, att bryta ned barriärerna kring familjeförhållandet mellan make och maka, de uppgjorda planerna, för att få hustrur att yppa för Dig hemligheterna hos sina liv som gifta, har förmått de lättledda - som har varit förtrollade av Dig - att öppna sina hjärtan för Dig som för en katolsk biktfader; och då har Du väckt tanken hos dem, att de har gjort ett misstag i, att ingå äktenskap.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.