Samlevnad kapitel 29. 204.     Från sida 204 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Det heliga sammanvävt med det orena. Kvinnors och flickors (205) skälmska eller fräcka, eftergivna hållning inför gifta mäns närmanden och uppvaktning gör, att de enkelt faller i fällan. Den man, som skulle vaka över själar för deras frälsning, vakar efter lägliga tillfällen till deras undergång. Många principlösa personer kommer i beröring med männen, som förkunnar sanningen; och somliga av dessa undervisare klär upp orättfärdigheten i högtidsstass, och eftersom åhörarnas hjärtan inte är befästa i fasta, orubbliga grundsatser, är snart nog ödeläggelsens verk ett faktum.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.