Samlevnad kapitel 29. 199.     Från sida 199 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Det har framställts för mig, att andliga fabler tar många tillfånga. Deras sinnen är sinnliga och om det ej inträffar en förändring, kommer detta att betyda deras undergång. Till alla, som hänger sig åt dessa ohelgade fantasier, skulle jag säga: Hejda Er, för Kristi skull, inte ett steg till. Ni befinner Er på fientligt territorium. Ångra Er, jag bönfaller Er, och bli omvända.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.