Samlevnad kapitel 29. 199.     Från sida 199 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Henne skall maken ha som sitt hjärtas dam. Till gifta män har jag instruerats att säga: ”Det är Era hustrur, mödrarna till Era barn, som Ni skall visa aktning och tillgivenhet. De skall äga Er uppmärksamhet, och Ni skall planera för deras lycka....”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.