Samlevnad kapitel 29. 199.     Från sida 199 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Min broder U, kom ihåg, att en kvinna, som finner sig i den minsta yttring av tillgivenhet från en man, som är gift (200) med en annan kvinna, visar sig vara i behov av ånger och omvändelse. Och en man, som låter hustrun inta andra rangen avseende hans tillgivenhet, vanärar sig själv och sin Gud. Detta är ett av den yttersta tidens tecken. Men inte vill Du väl ändå uppfylla detta tecken! Den här rollen är vikt för de onda. Kristus styr över tillgivenheten hos dem, som älskar och hedrar Gud, varvid Han ser till, att den riktas mot rätt mottagare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.