Samlevnad kapitel 29. 200.     Från sida 200 i den engelska utgåva.tillbaka

Fyra ohelgade Pastorer

Ditt äktenskapslöfte skall vara starkt som stål. Broder U, jag delgavs Ditt ärende för en tid sedan, men jag har skjutit upp brevskrivandet i tanke, att jag kanske skulle råka Dig och tala med Dig. Farlig känslosamhet håller på att ta Dig tillfånga, ja, den har nästan ödelagt Dig och henne, som har låtit Dig ha henne som Din favorit. Du skall givetvis inte be om Guds välsignelse över detta tilltag. Vad gäller denna sak, har Ditt sinne bearbetats av fienden, som står redo, att behärska dem, som ger utrymme åt spiritualistisk tillgivenhet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.