Samlevnad kapitel 3. 24.     Från sida 24 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

Hustruns individualitet. En kvinna, som låter sig styras, när det gäller familjelivets minsta detaljer, som ger upp sin egen identitet, kommer aldrig att bli av nämnvärd användning eller välsignelse i världen, ej heller kommer hon att motsvara Guds avsikt med hennes skapelse. Hon är bara en robot, som styrs av en annan persons vilja och sinne. Gud har gett var och en, män och kvinnor, en identitet, en individualitet, för att de själva skall handla i vördnad inför Gud. - Brev 25, 1885.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.