Samlevnad kapitel 3. 27.     Från sida 27 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

Hushållets överhuvud. Mary, ... jag önskar, att med all systerlig och moderlig vänlighet förmana Dig på en annan punkt. Jag har ofta noterat, att Du inför andra har för vana, att tilltala John på ett närmast diktatoriskt sätt, varvid tonfallet låter irriterat. Mary, andra har också lagt märke till detta och har påtalat det för mig. Det här skadar Ditt inflytande.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.