Samlevnad kapitel 3. 27.     Från sida 27 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

Vi kvinnor måste komma ihåg, att Gud har underställt oss våra makar. Mannen är överhuvudet, och, om möjligt, skall vårt omdöme och våra åsikter samt vårt resonerande stämma överens med hans. Om inte, ger Guds Ord företräde åt mannen, såvida inte det rör samvetet. Vi måste ge vika för överhuvudet. - Brev 5, 1861.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.