Samlevnad kapitel 3. 27.     Från sida 27 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

En högdragen make. Jag har några ord att säga beträffande Ditt äktenskap, fast inte genom uppenbarelse, utan genom tillstånd. Ja, jag känner driven av Herrens Ande till, att säga Dig [att] min tro på Din rättskaffenhet har sjunkit efter Ert giftermål. En tung börda har vilat över mitt hjärta. Jag visste, att Du inte skulle bli en riktig make åt syster Drake. Om Du hade låtit henne tala fritt med oss om sin belägenhet, kunde vi ha väglett henne enligt det ljus Gud har skänkt oss angående Ditt fall. Det här visste Du, alltså var Du ovillig, att rådgöra med oss. Broder R, jag tror, att Dina bevekelsegrunder för Ert äktenskap alltigenom var själviska. Jag tror inte, att Du hade den minsta tanke på syster Drakes välsång, eller Guds ära. Du tvingade Dig på henne,(28) utan att rådfråga dem, som bäst kände Dig. Du skyndade fram beslutet i Din hetsiga anda, som Du alltid har haft.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.