Samlevnad kapitel 3. 28.     Från sida 28 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

Din visdom är inte mera exakt och fulländad, än hennes, så att hon skulle ge Dig förvaltarskapet över hennes medel. Hon har utvecklat en karaktär vida bättre, än Din, och har ett bättre balanserat sinne, än Du har. Hon förmår, att sköta sina medel klokare, mera övervägt och mera till Guds ära, än Du gör. Du är en person, som går till ytterligheter. Du handlar impulsivt och står oftast under onda änglars direkta kontroll, än under Guds änglars styrning. - Brev 4, 1870.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.