Samlevnad kapitel 3. 29.     Från sida 29 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

Betydelsen av kärlek och ömsinthet. Du har inte rätt, att diktera för Din fru, såsom Du skulle göra för ett barn. Du har inte förtjänat ett värdefullt rykte för godhet, som skulle fordra vördnad. Med tanke på Dina misslyckanden i det svunna, behöver Du inta en ödmjuk hållning och befria Dig från en värdighet, som Du inte har gjort Dig förtjänad av. Du är för svag som man, för att kräva underkastelse för Din vilja utan vidare. Du har en uppgift, nämligen att tygla Dig själv....

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.