Samlevnad kapitel 3. 30.     Från sida 30 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

Mitt råd till modern vore, att handla i gudsfruktan och inte låta något av en främling ställa sig i farstun, stoltsera med titeln make, och beröva hennes barn mammans kärlek och omvårdnad. Gud har inte befriat modern från hennes ansvar bara för, att hon gifte sig med Dig. Du är tom på äkta kärlek. Du är obekant med den äkta varan. Om inte, skulle Du aldrig ha uppfört Dig så här. - Brev 4, 1870.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.