Samlevnad kapitel 3. 24.     Från sida 24 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

Makens och makans åtskilda identiteter. Jag blev visad, att ehuru ett par var gifta med varandra, sedan de hade överlämnat sig åt varandra genom det högtidligaste löfte inför Himmelen och heliga änglar, så att de tu nu var ett, hade ändå var och en sin egen identitet, som äktenskapsförbundet inte kunde rubba på. Fastän bundna till varandra, har var och en ett inflytande att använda i världen, och de bör inte vara så själviskt upptagna av varandra, att de isolerar sig från samhället och begraver sin brukbarhet och sitt inflytande. - Brev 9, 1864.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.