Samlevnad kapitel 3. 24.     Från sida 24 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

En passiv hustru. När hustrun drar slutsatsen, att det är makens förmånsrätt, att äga herraväldet över hennes kropp, och (25) att forma hennes sinne, för att passa hans i varje enskildhet, för att löpa i samma spår som hans, och hon då ger upp sin individualitet; förlorar hon sig själv, jaget går upp i mannens. Hon blir då blott en maskin, som han kan styra och kontrollera med viljan, en leksak för hans nöje. Han tänker åt henne, beslutar åt henne, och handlar åt henne. Hon vanärar Gud, genom att inta denna viljelösa hållning. Hon äger ett ansvar inför Gud, vilket det är hennes skyldighet att bevara.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.