Samlevnad kapitel 3. 25.     Från sida 25 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

Kärlek till Kristus, kärlek till varandra. Varken maken eller makan skall låta det egna jaget sväljas av motpartens. Var och en har ett personligt förhållande till Gud. Honom skall var och en fråga: ”Vad är rätt?” ”Vad är fel?” ”Hur skall jag bäst uppfylla avsikten med livet?” Låt Er tillgivenhet flöda till Honom, som gav Sitt liv för Er båda. Gör Kristus först och sist samt bäst i allting. I det, att Er kärlek till Honom fördjupas och blir kraftfullare, kommer Er kärlek till varandra att renas och stärkas.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.