Samlevnad kapitel 3. 25.     Från sida 25 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

Den anda, som Kristus visar mot oss, är den anda, som herr och fru skall visa mot varandra. ”. . . så som Kristus har älskat oss”, ”lev i kärlek”. ”Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den”. {Efésierbrevet 5:2, 24-25.}

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.