Samlevnad kapitel 3. 25.     Från sida 25 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

Ingen godtycklig kontroll. Vare sig mannen eller hustrun skall försöka, att utöva godtycklig kontroll över den andre. (26) Försök inte, att tvinga Era önskemål på varandra. Detta är omöjligt, om Ni vill behålla Er inbördes kärlek. Var vänliga, tålmodiga och överseende, omtänksamma och artiga. Genom Guds nåd kan Ni göra varandra lyckliga, såsom Ni lovade varandra framför altaret. - The Review and Herald, den 10. december, 1908.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.