Samlevnad kapitel 3. 27.     Från sida 27 i den engelska utgåva.tillbaka

Individualitet

(27) Ha bara tro, lita på Gud och Han kommer att stärka och välsigna. Alla hennes tre barn är mottagliga för påverkan från sanningen och Guds Ande. Kunde dessa barn vara i lika gynnsam situation som många sabbatshållares barn är, skulle alla bli omvända och anmäla sig till Herrens här. – Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 99, 100.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.