Samlevnad kapitel 32. 218.     Från sida 218 i den engelska utgåva.tillbaka

Broder G

[W. C. Whites uttalande: ”Beträffande broder G, törs jag yttra mig helt frimodigt. Omkring 1875 gifte han sig med en strålande duktig lärarinna... Hon ägde många goda gåvor, men med åren blev hon en argbigga och gjorde hans liv outhärdligt. Vid tillfället arbetade han tillsammans med en strålande duktig ung kvinna, som var kamrerska vid X College, och kom att bli förtjust (219) i henne. Syster White författade en högst entydig varning till honom, som han lovade att rätta sig efter. Kort tid efter det, att syster White hade rest till Europa, sade broder G upp sig vid X College, reste till Michigan, för att besöka sin syster, och trotsade inte hustruns önskan om skilsmässa.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.