Samlevnad kapitel 32. 222.     Från sida 222 i den engelska utgåva.tillbaka

Broder G

Vill Du vara snäll, att betänka saken, och skriva till oss och säga, vad Du tycker? Hur är Din ekonomi? Vad har Du tänkt att göra? Hur leder Herren Dina tankar? Vänligen överväg det här, och måtte Herren skänka Dig visdom, för att flytta någonstans omgående. Med mycken kärlek. – Brev 7a, 1894.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.