Samlevnad kapitel 32. 222.     Från sida 222 i den engelska utgåva.tillbaka

Broder G

Följ Herrens ledning. Käre broder och kära syster G! Det gladde mig, att höra från Er, och läsa, att Ni avser att vara till än större nytta för Guds sak. Det är Er förmån, att erhålla en rik välsignelse, genom att hjälpa andra. Ni skall inte vara ”tröga när det gäller nit”, utan vara ”brinnande i anden, tjäna Herren.” {Romarbrevet 12:11.} Ni kan hjälpa Era medtjänare genom Ert goda omdöme, och genom att inpränta grundreglerna för sparsamhet. Vi måste lägga ut våra pengar omdömesgillt, och det tror jag, att Ni kommer att försöka att göra. Stå fasta i hoppet, och väx i nåden och Kristi visdom. Det gläder mig storligen, att Ni kan ansluta Er till lärarstaben och förena Ert inflytande med andra medarbetares, genom att öppna Skrifterna åt dem, som inte förstår Guds Ord. Det är min uppfattning, att Herren har lett Er. – Brev 56, 1910.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.