Samlevnad kapitel 32. 219.     Från sida 219 i den engelska utgåva.tillbaka

Broder G

Så här långt motsatte sig ingen med insikt i fallet det hela, men kort tid därefter äktade han den förut nämnda kamrerskan; detta gjorde alla hans vänner högeligen upprörda. Han undervisade en tid i , varpå han slog sig ned utanför , och arbetade i många år väldigt hårt, varvid hustrun bidrog till uppehället på en liten gård, där de odlade frukt och grönt. Så insåg de det orätta i sitt handlande. De ångrade sig bittert, och syskonen blev övertygade om, att ångern var äkta. De hade tre vackra barn, som befann sig i uppväxtåren, och vad jag vet, var det ingen, som uppmanade dem till separation. Då syster White upplystes om saken, manade hon inte till separation, ej heller ville hon uppmuntra till åtgärder, för att utesluta honom från deltagande i verket med den tredje ängelns budskap. Under senare år verkade han på ett anspråkslöst sätt genom självunderhållande arbete i Södern.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.