Samlevnad kapitel 32. 220.     Från sida 220 i den engelska utgåva.tillbaka

Broder G

Senare lade äldstebroder White till: ”Det har länge varit min tro, att våra bröder gör ett allvarligt misstag i sina ansträngningar, att splittra familjer, genom att hävda, att parterna i hållandet av sina löften – som i de flesta fall har avlagts oklokt – ständigt, dag för dag, begår äktenskapsbrott.” – W. C. Whites brev av den 6. januari, 1931.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.