Samlevnad kapitel 32. 220.     Från sida 220 i den engelska utgåva.tillbaka

Broder G

Ellen Whites inställning till broder G framgår av breven, som följer.]
Oh, för visdom från höjden! Käre broder Haskell! ... Vi anser, att invigningen [av Bibelskolan i Melbourne] var bra. Alla är nöjda med byggnaderna och skolans läge. Detta är något anmärkningsvärt, ty vanligen kommer alltid några med klander, men vi har inte hört ett enda ord av missnöje uttryckas, eller så mycket som antydas.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.